přihlašovací jméno:

heslo:vedení města
jméno funkce telefon mobilní telefon e-mail
Vladimír Měrka starosta 568 619 100 starosta@mesto-namest.cz
Ing. Jan Kotačka místostarosta 568 619 110 kotacka@mesto-namest.cz
Mgr. Jaromíra Moudrá tajemník 568 619 120 moudra@mesto-namest.cz
odbor dopravy a silničního hospodářství
jméno funkce telefon mobilní telefon e-mail
Ing. Marie Koblížková vedoucí odobru dopravy a silničního hospodářství 568 619 122 koblizkova@mesto-namest.cz
Mgr. Dana Kabelková dopravní přestupky 568 619 126 kabelkova@mesto-namest.cz
Bc. Eva Vadovičová evidence vozidel, řidičů 568 619 127 vadovicova@mesto-namest.cz
Lucie Matúšková evidence vozidel, řidičů 568 619 127 matuskova@mesto-namest.cz
Jitka Hrůzová, ml. evidence řidičů 568 619 123 hruzova@mesto-namest.cz
Ing. Miloš Dvořáček technik vozidel 568 619 121 dvoracek@mesto-namest.cz
odbor správní a školství
jméno funkce telefon mobilní telefon e-mail
Mgr. Ivana Hrušková vedoucí odboru správního a školství, přestupky 568 619 130 hruskova@mesto-namest.cz
Irena Vlková občanské průkazy, evidence obyvatel 568 619 136 vlkova@mesto-namest.cz
Radka Trejbalová cestovní doklady 568 619 137 trejbalova@mesto-namest.cz
Jana Šmídová matrika, ohlašovna 568 619 132 smidova@mesto-namest.cz
Dana Valová matrika, ohlašovna, bytová agenda 568 619 133 valova@mesto-namest.cz
Ing. Hana Mičková školství, krizové řízení 568 619 139 mickova@mesto-namest.cz
Pavlína Brymová podatelna, pokladna, CzechPOINT 568 619 138 brymova@mesto-namest.cz
Andrea Široká sekretariát 568 619 111 siroka@mesto-namest.cz
Jan Chatrný správce ICT 568 619 135 chatrny@mesto-namest.cz
Jakub Koník informatik 568 619 131 konik@mesto-namest.cz
odbor správy majetku města
jméno funkce telefon mobilní telefon e-mail
Ing. Petr Kafka vedoucí odboru správy majetku města 568 619 140 kafka@mesto-namest.cz
Lenka Chaloupková byty a nebytové prostory 568 619 141 chaloupkova@mesto-namest.cz
Dušan Král místní komunikace, odpadové hospodářství 568 619 142 kral@mesto-namest.cz
Lubomír Heczko investice 568 619 144 heczko@mesto-namest.cz
Ing. Helena Pivoňková pozemky v majetku města, hroby 568 619 143 pivonkova@mesto-namest.cz
Jarmila Wimmerová oddělení rozvoje 568 619 154 wimmerova@mesto-namest.cz
Mgr. Vítězslav Rous oddělení rozvoje 568 619 157 rous@mesto-namest.cz
odbor výstavby a územního rozvoje
jméno funkce telefon mobilní telefon e-mail
Ing. Jaroslav Čech vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje 568 619 150 cech@mesto-namest.cz
Miloš Franěk stavební úřad 568 619 151 franek@mesto-namest.cz
Jana Kopečná stavební úřad 568 619 152 kopecna@mesto-namest.cz
Ing. Petr Mičulka stavební úřad, územní plánování, památková péče 568 619 156 miculka@mesto-namest.cz
Ing. Alois Chlubna územní plánování 568 619 155 chlubna@mesto-namest.cz
finanční odbor
jméno funkce telefon mobilní telefon e-mail
Ing. Milada Burianová vedoucí finančního odboru, ekonomika, rozpočet 568 619 160 burianova@mesto-namest.cz
Jaroslava Krčálová hlavní účetní 568 619 161 krcalova@mesto-namest.cz
Bc. Milada Matějková evidence majetku, pohledávky 568 619 165 matejkova@mesto-namest.cz
Mgr. Jana Linhartová daně, poplatky 568 619 162 linhartova@mesto-namest.cz
Božena Voborná mzdová účetní, personalistika 568 619 163 voborna@mesto-namest.cz
Ing. Veronika Kršková účetní, pokladní 568 619 164 krskova@mesto-namest.cz
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
jméno funkce telefon mobilní telefon e-mail
Ing. Tomáš Nevrtal vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 568 619 170 nevrtal@mesto-namest.cz
Jitka Šabatová sociální práce 568 619 177 sabatova@mesto-namest.cz
Mgr. Alexandra Sladká sociálně právní ochrana dětí 568 619 176 sladka@mesto-namest.cz
Bc. Marie Tejklová sociálně právní ochrana dětí 568 619 174 tejklova@mesto-namest.cz
Mgr. Lucie Doležalová sociálně právní ochrana dětí 568 619 171 dolezalova@mesto-namest.cz
odbor životního prostředí a živnostenský
jméno funkce telefon mobilní telefon e-mail
Ing. Tomáš Sedláček vedoucí odboru životního prostředí a živnostenského 568 619 180 sedlacek@mesto-namest.cz
Ing. Petr Suchánek vodní hospodářství 568 619 184 suchanek@mesto-namest.cz
Bc. Michaela Láníková ZPF, odpady, ovzduší 568 619 182 lanikova@mesto-namest.cz
Bc. Michael Štefl ochrana přírody a krajiny 568 619 181 stefl@mesto-namest.cz
Bc. Jana Suchánková obecní živnostenský úřad 568 619 190 suchankova@mesto-namest.cz
Anna Fučíková obecní živnostenský úřad, CzechPOINT 568 619 192 fucikova@mesto-namest.cz
odbor správy majetku města
jméno funkce telefon mobilní telefon e-mail
Ing. Petr Kafka vedoucí odboru správy majetku města 568 619 140 kafka@mesto-namest.cz
Lenka Chaloupková byty a nebytové prostory 568 619 141 chaloupkova@mesto-namest.cz
Dušan Král místní komunikace, odpadové hospodářství 568 619 142 kral@mesto-namest.cz
Lubomír Heczko investice 568 619 144 heczko@mesto-namest.cz
Ing. Helena Pivoňková pozemky v majetku města, hroby 568 619 143 pivonkova@mesto-namest.cz
Jarmila Wimmerová oddělení rozvoje 568 619 154 wimmerova@mesto-namest.cz
Mgr. Vítězslav Rous oddělení rozvoje 568 619 157 rous@mesto-namest.cz
odbor dopravy a silničního hospodářství
jméno funkce telefon mobilní telefon e-mail
Ing. Marie Koblížková vedoucí odobru dopravy a silničního hospodářství 568 619 122 koblizkova@mesto-namest.cz
Mgr. Dana Kabelková dopravní přestupky 568 619 126 kabelkova@mesto-namest.cz
Bc. Eva Vadovičová evidence vozidel, řidičů 568 619 127 vadovicova@mesto-namest.cz
Lucie Matúšková evidence vozidel, řidičů 568 619 127 matuskova@mesto-namest.cz
Jitka Hrůzová, ml. evidence řidičů 568 619 123 hruzova@mesto-namest.cz
Ing. Miloš Dvořáček technik vozidel 568 619 121 dvoracek@mesto-namest.cz
odbor životního prostředí a živnostenský
jméno funkce telefon mobilní telefon e-mail
Ing. Tomáš Sedláček vedoucí odboru životního prostředí a živnostenského 568 619 180 sedlacek@mesto-namest.cz
Ing. Petr Suchánek vodní hospodářství 568 619 184 suchanek@mesto-namest.cz
Bc. Michaela Láníková ZPF, odpady, ovzduší 568 619 182 lanikova@mesto-namest.cz
Bc. Michael Štefl ochrana přírody a krajiny 568 619 181 stefl@mesto-namest.cz
Bc. Jana Suchánková obecní živnostenský úřad 568 619 190 suchankova@mesto-namest.cz
Anna Fučíková obecní živnostenský úřad, CzechPOINT 568 619 192 fucikova@mesto-namest.cz
...